La rivista centro-europea della cultura italiana - Central European Magazine of Italian Culture - Az olasz kultúra közép-európai magazinja

 
 

No. 33

novembre-dicembre 2006

COPERTINA / CÍMLAP:
Andrea Previtali: Madonna con bimbo / Andrea Previtali: Madonna a gyermekkel (Szépmûvészeti Múzeum, Budapest)

Sommario / Tartalom

Sul 1956 e su altro
1956-ról és egyebekrôl (Dante Marianacci) 2

Le prospettive dell’integrazione politica nell’Europa riunificata
A politikai integráció perspektívái az egyesítés utáni Európában 3

Vincitori, vinti, vittime
Gyôztesek, legyôzôttek, áldozatok (Paolo Guido Spinelli, Tátrai Vilmos) 11

Il ’56 per immagini
Az ’56-os forradalom képekben (Szili Katalin) 16

Il 1956 e l’Ungheria nella memoria dei protagonisti
1956 és Magyarország: a szemtanúk emlékei (Sólyom László) 18

L’eco della rivoluzione del 1956 in Italia
Az ’56-os forradalom visszhangja Olaszországban (Szônyi Zsuzsa) 20

MittelCinemaFest 2006
MittelCinemaFest 2006 (Michele Sitá) 24

Mario Soldati a cento anni dalla nascita
Mario Soldati születésének századik évfordulója (a cura di Dante Marianacci) 27

Le mie radici italiane
Olasz gyökereim (Hubay Miklós) 30

Capolavori al Museo di Belle Arti
Mûremekek a Szépmûvészeti Múzeumban (Tátrai Vilmos) 32

Spettacolo e carnevale
Színház és karnevál (Fried Ilona) 34

Francesco Guccini in Ungheria
Francesco Guccini Magyarországon (Paolo Vignocchi) 37

Uomini di cenere
Hamuemberek 40

Quando Cinecittà parlava ungherese
Amikor a Cinecittàban magyarul beszéltek (Alessandro Rosselli) 41

Premio Internazionale di poesia Castello di Duino
Nemzetközi Költészeti Díj: Castello di Duino (Antonio Staude) 43

Un anno di musica italiana
Az olasz muzsika egy éve (Lukács Mónika) 45

 

 
 

No. 32

settembre-ottobre 2006

COPERTINA / CÍMLAP: Foto di Mario De Biasi / Mario De Biasi felvétele

 

Sommario / Tartalom

Il’ 56 nella memoria dei protagonisti a Budapest
’56 a budapesti szemtanúk emlékezetében (Dante Marianacci) 2

Budapest 1956
Budapest 1956 (Mario De Biasi) 3

Presa di coscienza – Budapest, 2 novembre 1956

Eszmélkedés – Budapest, 1956. november 2. (Hubay Miklós) 6

Parla come mangi
Beszélj úgy, ahogy eszel (Francesco Sabatini) 8

II Dante degli ungheresi a Pescara

A magyarok Dantéja Pescarában (Franco Farias) 12

XIV Premio Internazionale di Poesia Salvatore Quasimodo a Balatonfüred
XIV. Salvatore Quasimodo Nemzetközi Költészeti Díj Balatonfüreden 14

Raffaele La Capria, premio Flaiano 2006
Raffaele La Capria a 2006. évi Flaiano Díj gyôztese (Giuseppe Conte) 16

Gli scrittori ungheresi protagonisti della XIV edizione del Premio Acerbi
XIV. Acerbi-díj: fôszerepben a magyar írók (Giorgio Colombo, Rosanna Colognesi) 18

Due romanzi di Giuseppe Bonaviri
Giuseppe Bonaviri két regénye (Dante Marianacci) 21

San Giovanni da Capestrano in Ungheria
Kapisztrán Szent János és Magyarország (Mihályi Géza) 23

Tango forever
Mindhalálig tangó (Várkonyi Tamás) 25

Una lunga frequentazione
Hosszú látogatás (Inge von Weidenbaum) 27

Illustrissimi
A legkiválóbbak (Walter Mauro) 29

Sándor Márai: la vittoria dei vinti
Márai: a legyôzöttek diadala (Maurizio Serra) 30

Altramarea. La poesia come cosa viva
Altramarea. Az életre kelt költészet (Antonio Staude) 33

Budapest si tinge d’azzurro
Budapest azúrkékben úszott 38

L’archeologia subacquea in Ungheria
A magyarországi víz alatti régészet (Tóth Attila) 39

L’Avventura di Colombo
Kolumbusz kalandja (Gabriella Airaldi, Elena Parma) 41

La scomparasa di Ugo Attardi
Ugo Attardi halálára (Dante Alighieri Társaság) 43

 

 

 

No. 30-31

maggio-agosto 2006

COPERTINA / CÍMLAP: Tiziano Vecellio: Ritratto dell’uomo dagli occhi grigi,1540–45, Palazzo Pitti di Firenze, su concessione del Ministero dei Beni e le Attività Culturali / Tiziano Vecellio: Szürke szemû férfi képmása, 1540-45, Palazzo Pitti, Firenze, az olasz Kulturális Javak és Tevékenységek Minisztériuma engedélyével.

 

Sommario / Tartalom

Un’estate con i libri
Olvasmányok a nyárra (Dante Marianacci) 2

Tiziano, l’uomo enigmatico in mostra al Museo di Belle Arti di Budapest
A titokzatos férfi – Tiziano a budapesti Szépmûvészeti Múzeumban 3

La mia Italia – edizione 2006

Az én Olaszországom – 2006 6

Il Gioco della Luce
A fény játéka 8

Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia

Federico Moccia: Három méterrel az ég fölött (Federico Moccia) 10

István Gaál, un artista poliedrico
Gaál István, a sokszínû alkotó (Fabrizio Borin) 12

Il Libro di Pietra di Arpino
Az Arpinói Kôbe Vésett Könyv (Massimo Struffi) 13

Su questa pietra canta il poeta

Ezen a kövön a költô dalol (Giuseppe Bonaviri) 14

Giornate sarde all’Istituto Italiano di Cultura
Szárd napok az Olasz Kultúrintézetben (Michele D’Avino) 16

Festa del gelato a Budapest
A fagylalt ünnepe Budapesten (Martina Pellegrini) 18

Cristoforo Colombo genio del mare
Kolombusz Kristóf, a tenger zsenije (Erminio Raiteri) 20

I 125 anni dell’istruzione bilingue italo-ungherese
A magyar-olasz kétnyelvû oktatás 125 éve (Tamás Pelles) 23

I mondiali di calcio in Germania
Futball VB Németországban (Giovanni Li Castri) 25

Mozart drammaturgo
Mozart, a dramaturg (Luciano Paesani) 27

Un 2 giugno tra musica e cultura
Június 2. a zene és a kultúra jegyében 29

Festival Jazz 2006
Jazzfesztivál 2006 (Erika Violetta Smid) 31

Dubbio e fede
Kétség és hit (Ludovico Fulci) 32

La questione dell’umanesimo tra memoria e progetto

A humanizmus problémája a múlt és a jövô fényében (Maurizio Malaguti) 34

L’archeologia subacquea italiana in mostra a Budapest
Olasz víz alatti régészet egy budapesti kiállításon 36

Qualche breve cenno sugli albori dell’Istituto Italiano di Cultura a Budapest
Néhány szó a budapesti Olasz Kultúrintézet mûködésének kezdeteirôl (Paolo Emilio Russo) 38

Le mappe del generale Marsigli
Marsigli tábornok térképei (György Kisari Balla) 40

Riapre il Caffè New York
Megnyílt a New York Kávéház 42

L’Accademia Italiana della Cucina in Ungheria

Magyarországra érkezett az Olasz Konyhamûvészeti Akadémia (Silvia De Lorenzo) 44

Letterure per l’estate
Nyári olvasmányok 48

 

 
 

No. 28-29

gennaio-aprile 2006

COPERTINA / CÍMLAP:
Carlo Crivelli: Madonna in trono col Bambino, 1476, Museo di Belle Arti di
Budapest. Proveniente dalla Chiesa di San Domenico di Ascoli Piceno / Carlo Crivelli: Trónoló Madonna gyermekével, 1476, Szépmûvészeti Múzeum. Az Ascoli
Piceno-i San Domenico templomból.

Sommario / Tartalom

Quattro mesi di cultura italiana in Ungheria
Az olasz kultúra négy hónapja Magyarországon (Dante Marianacci) 2

Le emozioni dell’energia
Az energia élménye (Giorgio Szegö) 3

Carne, spirito e natura
Hús, lélek és természet (Carlo Bachetti) 4

Italiarts: artisti italiani contemporanei in mostra all’Istituto
Olasz kortárs mûvészek kiállítása az Olasz Intézeben (Enzo Santese) 7

Dante a Szeged

Dante Szegeden (Kass János) 9

Ricordi italiani
Itáliai emlékek (Jeges András, Sasvári Edit) 12

Italia ’99
Itália ’99 (Lampert Rózsa) 14

L’Ungheria alla fiera dell’arte contemporanea di Bologna
Magyar részvétel a bolognai kortárs mûvészeti vásáron (Wagner István) 16

Virginia
Virginia (Gery Palazzotto) 18

Tre metri sopra il cielo
Három méterrel az ég fölött (Federico Moccia) 20

Poeti delle Marche
Marche költôi (Maria Lenti) 22

Luzi, Moravia e Spaziani nelle caricature di Endre Rózsavölgyi
Luzi, Moravia és Spaziani Rózsavölgyi Endre karikatúráin 24

L’Ungheria ospite d’onore
Magyarország díszvendég volt 25

Concerto del coro Cantemus all’Istituto
A Cantemus Kórus koncertje az Olasz Intézetben (Szigeti Rózsa) 27

Il grande libro del calcio italiano a Budapest
A Nagy olasz futballkönyv Budapesten 29

Sine morbo
Sine morbo (Lukács Judit) 31

Tommaso Bellorusso e i rapporti tra Italia e Ungheria nel XVI secolo
Tommaso Bellorusso és a magyar–olasz kapcsolatok a XVI. században (Carmen Salvo) 32

Mauro Picone e Gaetano Fichera
Mauro Picone és Gaetano Fichera (Kósa András) 36

Le radici medievali dei rapporti economici italo-ungheresi
Az olasz-magyar gazdasági kapcsolatok középkori gyökerei (Lovász Gabriella Anna) 39

 


 

No. 27

novembre-dicembre 2005

COPERTINA / CÍMLAP:
Péter Wrobel: Attraversamento
Wrobel Péter: Átkelés

 

Sommario / Tartalom

Da Leonardo a Pasolini
Leonardótól Pasoliniig (Dante Marianacci) 2

Dante, l’arte e il mistero della vita
Dante maga a művészet és az élet rejtélye (D. M.) 3

Italiano e ungherese attraverso Internet
Olasz és magyar nyelv az interneten keresztül (Mirko Tavoni) 5

Di padre in figlio
Apáról fiúra (Valerio Grimaldi) 7

L’Archivio Nazionale Ungherese e l’Italia
A Magyar Országos Levéltár és Itália (Érszegi Géza) 9

“Fenoglio e il cinema” a Budapest
„Fenoglio és a film” Budapesten (Maria Antonietta Grignani) 12

La presenza ungherese a Rimini e a Faenza
Magyar jelenlét Riminiben és Faenzában (Wagner István) 14

Un inedito di Salvatore Quasimodo
Salvatore Quasimodo kiadatlan műve (Franco Cajani) 16

Progetti europei di architettura in una mostra a Budapest
Európai építészeti projektek egy budapesti kiállításon (Iacopo Zetti) 19

Riflessi giacomettiani nella scultura di Erzsébet Schaár
Giacometti művészetének tükröződése Schaár Erzsébet szobrászatában (Esha Saleh) 21

Immagini di Roma a Szentendre
Római képek Szentendrén (Triznyáné Szőnyi Zsuzsa) 23

Parafrasi del miracolo
A csoda parafrázisa (Baranyi Ferenc) 25

Leonardo in ungherese
Leonardo magyar nyelven (Carlo Pedretti) 26

Da Michelangelo al design automobilistico
Michelangelótól az autó-formatervezésig (Giovanni Sciola) 29

Ildikó V. Kulcsár: Monelli, casini, amore
V. Kulcsár ldikó: Kölykök, dilik, szerelem (Várnai Dóra) 32

Volponi, il cerchio che non si chiude
Volponi, a soha be nem záruló kör (Giuliana Paganucci) 33

Tra ansia e finitudine
Szorongás és végesség között (Antonio Donato Sciacovelli) 36

Progetto Dante
Dante-projekt (Mátyus Norbert) 39

Bonaviri & Nipote
Bonaviri és unokája 40

Un anno all’insegna del cinema
Egy év a mozi jegyében (Guido Reverdito) 41

Etrusco, una forma arcaica di ungherese?
ősi kapocs. Magyar–etruszk nyelvrokonság? (Mario Alinei) 43

Genii e capolavori al Museo di Belle Arti di Budapest
Géniuszok és mesterművek a budapesti Szépművészeti Múzeumban (Tátrai Vilmos) 46

Alcune immagini del 2005
Képek 2005-ből 49


 

No. 26

settembre-ottobre 2005

COPERTINA / CÍMLAP:
Lajos Gulácsy: Eco di una canzone su
luci e amori di un tempo
Gulácsy Lajos: Elhangzott dal régi
fényről, szerelemről

 

 

 

 

Sommario / Tartalom


Sistema Italia e cultura
Az olasz gazdaság és a kultúra (Dante Marianacci) 2

MittelCinemaFest 2005
Közép-európai Filmfesztivál 2005 (Guido Reverdito) 3

Pasolini in Ungheria
Pasolini Magyarországon (Judit Pintér) 5

La lingua della scienza tra Italia e Ungheria
A tudomány nyelve Olaszország és Magyarország kapcsolataiban (Ágota Fóris) 8

Quando il carcere diventa un set

Börtön a filmvásznon (Bruno Bigoni) 10

Mostra Piranesi a Budapest
Piranesi-kiállítás Budapesten (Frigyes Kőnig) 12

La Toscana degli Zwack: un unicum di poesia
A Zwackok Toszkánája: unicum a költészetben (D. M.) 13

Italia e Ungheria: un futuro “di Vino”
Olaszország és Magyarország: borban a jövő (Alessio Ponz de Leon Pisani) 15

Primus inter chori
„Primus inter chori” (Gábor Erdődy) 17

La stagione dei concerti all’Istituto Italiano di Cultura
Koncertek az Olasz Kultúrintézetben (Gábor Bolvári-Takács) 19

L’Italia del Belcanto
A belcanto Itáliája (Márta Szűcs) 21

Una cerimonia dimenticata
Egy elfelejtett ünnepség (Mária Szabó) 23

Maxmara a Budapest
Max Mara Budapesten 25

Esperimenti di navigazione
Navigációs kísérlet (Fabényi Julia) 26

La Divina Commedia e gli artisti Ungheresi
Az Isteni színjáték és a magyar művészek 28

Tu che mi ascolti
Te, aki hallgatsz engem (Alberto Bevilacqua) 30

György Szabó e Salvatore Quasimodo
Szabó György és Salvatore Quasimodo (Ferenc Baranyi) 32

Il divano (particolare)
A dívány (részlet) (György Szabó) 33

A Giuseppe Bonaviri il Premio Speciale Europeo “Salvatore Quasimodo” per la Poesia

Giuseppe Bonavirié a Salvatore Quasimodo Költészeti Verseny Európáért különdíja 34

Colomba di Dacia Maraini
Dacia Maraini „Colomba”-ja (d. m.) 36

La donazione kurländer al museo Revoltella di Trieste
A Kurländer-adomány a trieszti Revoltella Múzeumban 38


 

No. 24-25

maggio-agosto 2005

COPERTINA / CÍMLAP:
Aligi Sassu: Il ratto d’Europa
Aligi Sassu: Európa elrablása

 

 

Sommario/Tartalom

Un’estate tra musica e letteratura
Zenében és irodalomban gazdag nyár (Dante Marianacci) 1

Un volume sull’Istituto Italiano di Cultura
Album az Olasz Kultúrintézet épületéről (Pier Ferdinando Casini e Katalin Szili) 1 2

Tra Ansia e Finitudine
Szorongás és végesség között (D. M.) 1 2

L’italianistica nel mondo e i Premi Internazionali Flaiano

Italianisztika a világban és a nemzetközi Flaiano-díjak (Edoardo Tiboni) 1 2

La Transilvania liberata
Erdély aranypora (Endre Szkárosi) 1 2 3

Arpino e Balatonfüred
Arpino és Balatonfüred 1 2 3 4

Elena Bonelli in concerto con un repertorio di canzoni romane
Római dalok Elena Bonelli koncertjének műsorán (Giorgia Baldassarri) 1 2

Festival Jazz di Zsámbék
Zsámbéki Jazz Fesztivál (Erika Violetta Smid) 1 2 3 4

Romanzi per l’estate
Regények nyári olvasásra (Umberto Eco) 1 2 3 4 5 6

Il teatro italiano alla Biennale di Venezia
Az olasz színház a Velencei Biennálén (Ilona Fried) 1 2

La mia Italia
Az én Olaszországom 1 2


 

No. 22-23

gennaio-febbraio 2005

COPERTINA / CÍMLAP:
Leonardo. Autoritratto con macchina
Leonardo. Önarckép géppel

 

Sommario/Tartalom

2005: Un grande inizio tra musica e arte
2005: Nagy nyitás zenével és képzőművészettel (Dante Marianacci) 1

Leonardo da Vinci a Budapest
Leonardo da Vinci Budapesten (Carlo Barbieri) 1 2

La rivincita di Leonardo
Leonardo visszahódítja primátusát (Dante Marianacci) 1 2

Aldo Rossi, l’architetto della riduzione
Aldo Rossi, a redukció építésze (Ordasi Zsuzsa) 1 2 3 4 5

La Sicilia dei Gattopardi
„Párducok” Szicíliája (D. M.) 1

Metafora e metamorfosi
Metafora és metamorfózis (Benedetta Craveri) 1

Spazi immaginari
Imaginárius tájak (Csorba László) 1 2

Grande concerto di beneficenza
Nagyszabású jótékonysági koncer 1 2 3

Musica italiana al Festival di Primavera
Olasz zene a Tavaszi Fesztiválon (Zimányi Zsófia) 1 2

Di Sanremo e d´altro
Sanremo és egyebek (Vándor Kálmán) 1 2

Roma, un Eden senza ombre

Róma – Árnyék nélküli édenkert (Szentpéteri Csilla) 1 2

L’eroe di Budapest
Budapest hőse (Domenico Vecchioni) 1 2

János Hunyadi a Castiglione Olona
Hunyadi János Castiglione Olonában (Tomaso Kemény) 1

L’umanesimo latino in Ungheria
A latin humanizmus Magyarországon (Adriano Papo) 1

Arlecchino e le maschere. Intervista a Ferruccio Soleri
Harlekin és a maszkok. Interjú Feruccio Solerivel (D. M.) 1 2 3

Quello che non ricordo più
Amire már nem is emlékszem (Valeria Parrella) 1 2

Diritto di voto per corrispondenza 1

Mario Luzi. Alzati a volo fin che puoi
Mario Luzi. Röpülj fel, míg birod 1

Programma delle manifestazioni culturali 1


 

No. 21

novembre-dicembre 2004

COPERTINA / CÍMLAP:
Ragazza con ventaglio di Alessandro Longhi. Museo di Belle Arti, Budapest
Alessandro Longhi: Lány legyezővel
Szépművészeti Múzeum, Budapest

 

 

Sommario/Tartalom

Un anno di cultura italiana
Az olasz kultúra egy éve (Dante Marianacci) 1

Un racconto carico di suggestione
Egy lenyűgöző mese 1

L’anno di Petrarca e di Bálint Balassi
Petrarca és Balassi Bálint év (István Hiller) 1 2

Passeggiate nel tempo
Séta az időben (Mária Angyal) 1 2

Tomaso Kemény: un poeta italiano nato a Budapest
Tomaso Kemény: egy Budapesten született olasz költő
(Liana De Luca)
1 2

Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Teramo e l’Università Cattolica Pázmány Péter di Budapest
Együttműködési megállapodás a Teramói Tudományegyetem és a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem között
(Filippo Farkas)
1 2

L’Europa dei bambini in un libro di favole
Gyermekek Európája mesekönyvben 1

Trieste, ponte europeo tra economia e cultura
Trieszt, európai híd gazdaság és kultúra között (Giancarlo Riccio) 1 2

Eduardo De Filippo nel ricordo della moglie Isabella
Eduardo De Filippo a feleség, Isabella asszony emlékeiben 1 2 3

Da Raffaello a Goya
Raffaellótól Goyáig (Vilmos Tátrai) 1 2

Petrarca lettore di Dante
Petrarca, Dante olvasója (Ezio Raimondi) 1

L’Orchestra Mahler a Budapest
A Mahler Zenekar Budapesten 1

Il Festival del Cinema Europeo a Budapest
Európai Filmfesztivál Budapesten (Guido Reverdito) 1 2

Italianistica in Ungheria
Italianisztika Magyarországonm(Antonio Sciacovelli) 1 2

Volti e cammini d’Italia a Budapest e a Balatonfüred
Olasz arcok, olasz tájak Budapesten és Balatonfüreden (Dante Marianacci) 1

La scoperta del Danubio
A Duna fölfedezése (Antal AndrásDeák) 1 2

L’Italia sognata
Megálmodott Itália (Éva Makáryné Fodor) 1

La Letteratura Italiana del Novecento
A XX. századi olasz irodalom (Margit Lukácsi) 1 2 3


No. 19-20

luglio-ottobre 2004

COPERTINA / CÍMLAP:
Madonna di Esterhazy di Raffaello, Museo di Belle Arti di Budapest

 

 

Sommario/Tartalom

Italia e Ungheria
Itália és Magyarország (Dante Marianacci) 1

Petrarca in Ungheria e nel Centro Europa
Petrarca Magyarországon és Közép-Európában (László Szörényi) 1 2

Le lance di cartone, come la Polonia portò l’Europa alla guerra
Papírtöltény, avagy hogyan vitte Lengyelország háborúba Európát? (Marco Patricelli) 1 2

L’Ungheria, l’Italia e il Rinascimento
Magyarország, Itália és a reneszánsz (Pietro Civitareale) 1 2

Martirio di un medico ungherese: I. Ph. Semmelweis
Semmelweis Ignác Fülöp, egy magyar orvos vértanúsága (Aldo Gerbino) 1 2

“L’avventura” italiana di Miklós Jancsó
Jancsó Miklós itáliai „kalandjai” (Fatime Halmos) 1 2

L’Università del Teatro Ungherese a Milano
A Színművészeti Egyetem Milánóban (Dóra Várnai) 1

I silenzi del Perugino
Perugino csendjei (Luigi Tassoni) 1 2

Ottorino Respighi a 125 anni dalla nascita
125 éve született Ottorino Respighi (Mária Erdősi) 1 2

La Istoria de Purim
A Purim históriája 1 2

Imprenditoria e cultura nell’Europa Centrale
Kultúra és vállalkozás Közép-Európában (Roberto Antonione) 1 2

Quando lo sport parla italiano
Ha sport, legyen olasz! 1

Mario Luzi compie novant’anni
Mario Luzi kilencven éves 1 2


No. 18

maggio-giugno 2004

 

COPERTINA / CÍMLAP:
Károly Markó Senior,
Paesaggio nei pressi di Tivoli con scena di vendemmia, 1846

 

Sommario / Tartalom

Un'opera prestigiosa nel salone dell'Istituto
Értékes műalkotás az Olasz Intézet nagytermében (Dante Marianacci) 1

Benvenuto al nuovo ambasciatore d'Italia a Budapest, Paolo Guido Spinelli
Paolo Guido Spinelli, Olaszország új budapesti nagykövetének köszöntése 1

Paesaggio italiano di Markó all'Istituto Italiano di Cultura
Markó olasz tájképe az Olasz Kultúrintézetben (Anna Szinyei Merse) 1

Una mostra su Piazza del Campo
Kiállítás a sziénai Campóról (Mauro Civai) 1

Intervento del Signor Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, al Museo di Belle Arti
Carlo Azeglio Ciampi olasz köztársasági elnök beszéde a Szépművészeti Múzeumban 1 2 3

La bisessualità dell'albero
A fa kétneműsége (Béla Hamvas) 1 2

Settimana della letteratura italiana a Veszprém
Olasz irodalmi hét Veszprémben (László Kilián) 1 2

Premio Internazionale ISFOA alla Carriera
ISFOA Nemzetközi Karrier Nagydíj (Vito Chirenti) 1 2

Il “Certamen Ciceronianum” e “Il libro di pietra” ad Arpino
A „Certamen Ciceronianum” és a „Kőbe vésett irodalom Arpinóban” (Massimo Struffi) 1 2

Premio “La mia Italia” 2004
„Az én Olaszországom” díj 2004 1 2

Lippi e Botticelli a Firenze
Lippi és Botticelli Firenzében (Luigi Tassoni) 1 2 3

Lamberto Gardelli e la musica italiana in Ungheria
Lamberto Gardelli és az olasz zene Magyarországon (Judit Csák P.) 1 2

Programma delle manifestazioni culturali
Kulturális események programja 1


 

No. 17

marzo-aprile 2004


COPERTINA / CÍMLAP:
Giovanni Paolo Panini,
veduta della Piazza del Quirinale
Giovanni Paolo Panini,
A Piazza del Quirinale látképe

 

 

Sommario / Tartalom

Il Presidente Ciampi a Budapest
Ciampi elnök úr Budapesten (Dante Marianacci) 1

L’Europa dei giovani
A fiatalok Európája (Carlo Azeglio Ciampi) 1 2 3 4 5

Il David di Michelangelo a Budapest
Michelangelo Dávidja Budapesten (Antonio Paolucci) 1 2

I sonetti di Petrarca musicati da Liszt
Liszt Ferenc Petrarca-szonettjei (Mária Eckhardt) 1 2 3

La Firenze di Márai
Márai Firenzéje (Sándor Márai) 1 2

Márai e l’Europa Centrale
Márai és Közép-Európa (Péter Módos) 1 2

I tesori italiani della Biblioteca Nazionale Széchényi
Olasz kincsek az Országos Széchényi Könyvtárban (Gabriella Németh) 1 2

Scrittori giovani per l’Europa
Fiatal írók Európáért (Péter Esterházy) 1

Le Laudi in musica
Le Laudi megzenésítve (András Ligeti) 1 2

I ragazzi di Via Pál e l’Italia
A Pál utcai fiúk és Olaszország (Amadeo Di Francesco) 1 2

François Fejtő, l’Italia e l’Europa
Fejtő Ferenc, Olaszország és Európa (Dante Marianacci) 1 2 3

Il memoriale a Beatrice D’Aragona
Aragóniai Beatrix emlékkönyv (Benedetto Croce) 1 2

Premio Internazionale di Poesia Salvatore Quasimodo
Salvatore Quasimodo Nemzetközi Költészeti Díj 1 2

Piazza del Quirinale in un dipinto del Panini
A Piazza del Quirinale Panini egy festményén 1

Programma delle manifestazioni culturali
Kulturális események programja 1


 

No. 16

gennaio-febbraio 2004

 

COPERTINA / CÍMLAP:
LAJOS GULÁCSY,
PAOLO E FRANCESCA

 

Sommario / Tartalom

A tutta poesia
Teljes gőzzel költészet (Dante Marianacci) 1

Lajos Gulácsy e Dante
Gulácsy Lajos és Dante (Katalin Keserü) 1 2

Venezia, città dell’anima
Velence, a lélek városa (András Kürthy) 1 2

Luzi e il Viaggio di Simone Martini
Luzi és Simone Martini „Utazása” (Maria Antonietta Grignani) 1 2 3

Comunicare l’Italia
Olaszországot kommunikálni (Antonio Bettanini) 1 2

L’Istituto Italiano di Cultura. Storia di un edificio – parte seconda
Az Olasz Kultúrintézet Egy épület története – második rész (Henrik Bolberitz, Oktávián Burits, LiviaCases) 1 2 3

Festival di Primavera a Budapest
Budapesti Tavaszi Fesztival (Zsófia Zimányi) 1 2 3

Pirandello in Ungheria
Pirandello Magyarországon (Dóra Sárdi, Lilla Falussy) 1 2

L’uomo di Praga - Un nuovo romanzo di Carlo Sgorlon
A prágai férfi Carlo Sgorlon új regénye (Carlo Sgorlon) 1 2 3

Un convegno sul teatro italiano nel mondo a Pescara
Konferencia az olasz színházról a világban – Pescara (Edoardo Tiboni) 1

Dénes Gyapay. In memoriam 1


  No. 14-15

settembre-dicembre 2003

 

COPERTINA / CÍMLAP:
Fontebasso: La magnanimità di Scipione
Museo di Belle Arti di Budapest

 

Sommario / Tartalom


Il Semestre Italiano a Budapest
Az Olasz Elnökség féléve Budapesten - (D. Marianacci) 1

La cultura della nuova Europa - Intervista al ministro Rocco Buttiglione
Az új Európa kultúrája - Interjú Rocco Buttiglione miniszterrel - (D.M.) 1 2 3 4

L'umanesimo è finito ad Auschwitz
A humanizmus véget ért Auschwitzban - (Imre Kertész) 1 2

Quando l'Italia vola in alto
Amikor Olaszország a magasban szárnyal - (D.M.) 1 2 3

Ricordi di un ex borsista
Az egykori ösztöndíjas emlékezik - (István Gaál) 1 2

Scrittori giovani per l'Europa
Fiatal írók Európáért - (Lucio Lami) 1 2

"Italia, paradiso degli esuli" - Sándor Márai e l'Italia
"Itália, a száműzöttek paradicsoma" - Márai Sándor és Olaszország
(Tibor Mészáros)
1 2

La lingua italiana in Europa
Az olasz nyelv Európában - (Riccardo Campa) 1 2

La Reale Scuola Italiana Eugenio di Savoia di Budapest
A Budapesti Savoyai Jenő Olasz Királyi Iskola - (Dénes Gyapay) 1 2

La dolce vita - (G. B. Verderame) 1

Il sistema del design
A design rendszere - (Ombretta Colli) 1 2

Il Settecento italiano al Museo di Belle Arti di Budapest
Az olasz settecento a Budapesti Szépművészeti Múzeumban
(Miklós Mojzer)
1 2

I segreti di Tiziano
Tiziano titkai - (Béla Milassin) 1 2

Salvatore Quasimodo, mio padre
Apám, Salvatore Quasimodo - (Alessandro Quasimodo) 1 2

Lettera a Federico
Levél Federicohoz - (István Gaál) 1 2

MittelCinemaFest, il primo festival del cinema italiano a Budapest
MittelCinemaFest, az első olasz filmfesztivál Budapesten (D. Marianacci) 1

Il Teatro dell'Opera di Stato di Budapest e l'Italia
A Magyar Állami Operaház és Olaszország - (Boldizsár Krisztina) 1 2 3

Dario Fo: Arlecchino moderno
Dario Fo: A modern bohóc - (Joseph Farrell) 1 2

Dopo l'11 settembre
Szeptember 11-e után - (István Hiller) 1 2

L'italiano Csokonai compie 230 anni
Az "olasz" Csokonai születésének 230. évfordulója - (Roberto Ruspanti) 1 2

La parabola della letteratura triestina
A trieszti irodalom példabeszéde - (Fulvio Senardi) 1 2

L'Italia in cartolina - Una raccolta storica
Olaszország képeslapokon - Egy történelmi gyűjtemény - (Gábor Izsák) 1 2

Lajos Kossuth fra Italia e Cina
Kossuth Lajos Olaszország és Kína között - (Ilenia Parnanzone) 1 2

Concerto europeo a Budapest
Európai hangverseny Budapesten - (Michele Trenti) 1 2

Note di una musicista italo-ungherese
Egy olasz-magyar muzsikus feljegyzései - (Donatella Failoni) 1 2

Luigi Tassoni, Caosmos - La poesia di Andrea Zanzotto
Luigi Tassoni, Caosmos - Andrea Zanzotto költészete - (Eszter Rónaky) 1 2

La Divina Commedia in slovacco - Presentata a Ravenna
Az Isteni színjáték szlovákul - Előadás Ravennában (Fabrizio Iurlano) 1 2


 

No. 13

luglio-agosto 2003

  Sommario

Editoriale (A. D. Marianacci)

Tra Italia e Ungheria. Conoscersi significa comprendersi. (G. B. Verderame)

Il mio amore per l'Italia tra storia, lingua e mondo classico. (I. Hiller)

L'Istituto Italiano di Cultura. Storia di un edificio (H. Bolberitz - O. Burits)

Libertà, sarai tu a portare ordine (F. Fejto)

Quando i sogni non muoiono all'alba (D. Gyapay)

Diario d'Ungheria. A zonzo tra le parole (A. D. Marianacci)

La Grecia della cultura. Bilancio del semestre di presidenza. (N. Sotiriou)

Quando Liszt parlava italiano (A. Kürthy)

La Metastorica di C. Massini (A. Rubbini)

La produzione cameristica di Verdi (G. D'Angelo)

Notizie dalla Mitteleuropa
Bratislava (M. Chiodi)
Cracovia (G. Sciola)
Varsavia (T. Triscari)