versione italiana

Információk

Programok

Olasz nyelvtanfolyamok

Hírek - Sajtó

"Italia & Italy" folyóirat

"Nuova Corvina" folyóirat

Kulturális séta az "olasz" Budapesten

Archívum

Kiadványok

www

 


Az Olasz Nagykövetség
és az Olasz Kultúrintézet
tisztelettel meghívja Önt a

HOMMAGE MAGYARORSZÁGNAK –
NÉPZENÉK ÉS NÉPDALOK

című estre.

A rendezvényen az Olasz Köztársaság elnöke, Carlo Azeglio Ciampi által adományozott, az Olasz Köztársaság Érdemrendje lovagi fokozatát, az Olasz Köztársaság nagykövete, Őexc. Paolo Guido
Spinelli adja át a nemzetközi hírű magyar népdalénekesnőnek, SEBESTYÉN MÁRTÁNAK, valamint Budapest város főpolgármester- helyettesének, SCHIFFER JÁNOSNAK.

2005. december 7., szerda 19.00 óra
Olasz Kultúrintézet Koncertterem
(1088 Budapest, Bródy S. u. 8. – Tel.: 483-2040)

Az esten fellépő három művész közös munkája olasz földön indult: a műsor ősbemutatója a velencei Il Redentore templomban hangzott el először.

SEBESTYÉN MÁRTA – ének, furulya, csörgődob
SZOKOLAY DONGÓ BALÁZS – duda, furulyák, szaxofon
BOLYA MÁTYÁS –koboz, citerák

AKárpát-medence kulturális hagyományai Európa ezredéves kultúrtörténetéhez vezetik vissza a figyelmes kutatót. Ide minden fontos nyugati hatás megérkezett a századok folyamán, melyet a hazai szokásokkal elkeverve szinte a XX. századig fenntartott a népi emlékezet. Európa keleti régiójában a magyarok s a velük együtt élő más népek olyan régi (az ókorba visszanyúló) európai hagyományokat őriztek meg, amelyek a kontinens nyugati felében talán már feledésbe is merültek.
Európa a mai világ bölcsője. Hagyományai e modern világ gyökereit jelentik. Nagyon fontos dolog, hogy mi, európaiak felismerjük és bátran, anyanyelvi szinten használjuk – egyébként ezer szálon érintkező – kulturális örökségünket. A szájhagyomány szembesítése az írott hagyatékkal élvezetes és tanulságos kalandozásokat eredményez. A megőrzött régies előadásmód életre kelti a halott írásjeleket, a kőtáblákból kibomló többszólamú töredékeket, primitív kottákkal közreadott históriás énekeket. Műsorunk az európai múlt azon töredékeit sorakoztatja egymás mellé, amelyeket egykor a magyar hagyomány őrzött meg és fejlesztett tovább.

MŰSOR
ISTENES ÉS VILÁGI ÉNEKEK


KIMENÉK ÉN AJTÓM ELEJIBE – MÁRIA ALTATÓJA
• Hegyen-földön járogatok vala… (Bartók Béla gyűjtése)
• Kimenék én ajtóm elejibe…
Vallásos ének és altató. Mindkét dallam a moldvai csángók hagyományaiban maradt fenn.

ELMENT A KÉT LÁNY
“Volta” ritmusú dal, mely egykoron egész Európában elterjedt igen népszerű, háromnegyedes lüktetésű körtáncot idéz. Rokon dallamai Európa szerte megtalálhatók, mi egy Észak-Spanyolországban tanult párhuzamot is felmutatunk a magyar rokona mellett.
• Elment a két lány virágot szedni… (párválasztó ének)

MOLDVAI DALLAMOK
Énekes és táncdallamok a moldvai magyarok élő hagyományából, akik a legarchaikusabb dialektust képviselik a magyar népzenében. Európa más tájain már elfeledett, csak itt megtalálható, évszázados dallamokat hallhatunk tőlük mind a mai napig. Jellemző hangszereik a különböző
típusú furulyák, a duda és a koboz.
• Kezes tánc
• Fut a bácsi ló után…
• A királyné a csárdában nem fér a bőrébe…
• Kecskés

JÓ MÁTYÁS KIRÁLY
Emlékdal Mátyás király halálára, a középkori epikus stílus máig élő példája. Történeti ének nagy reneszánsz királyunkról. A dallam 1490 körül keletkezett (Gyöngyösi kódex).
• Jó Mátyás király
• Trubadúr dallam
• Kettős tánc Moldvából

MEGLEPETÉS

-------------------------

SEBESTYÉN MÁRTA
Sebestyén Márta születése óta (1957) a zene bűvöletében él, édesanyja révén is, aki zenepedagógus – Kodály Zoltán egykori tanítványa. Különösen a népdalok világa ragadta meg, ezek előadásával már kislány korában felfigyeltek tehetségére. Mára már világhírû művész, aki
a legrangosabb koncert-termekben lép fel. Minden magyarországi díjat megkapott, amit egy művész elnyerhet: „Az év énekesnője” (1984), „Liszt Ferenc-díj” (1991), „Kossuthdíj” (1999), „Prima Primissima-díj” (2003), „Magyar Köztársaság Érdemrend Közép-kereszt” (2005). Olaszországban a Diploma alla Carriera és a Chinciano Fellini díjjal tüntették ki. Énekel a több Oscardíjjal kitüntetett „Angol beteg” c. filmben és a Deep Forest Grammy-díjas világzene albumán is. Énekelt a Japán császár előtt, de a spanyol király és az angol uralkodó is megismerhette általa a magyar nép dalait. Igazi kulturális nagykövete hazájának.

SZOKOLAY DONGÓ BALÁZS
Népzenét, valamint jazzt játszik dudán, furulyán és szaxofonon. A kárpát- medencei folklór mélyebb tanulmányozása során kezdett népzene feldolgozással foglalkozni. Saját együttest alapított „Dongó és barátai” néven, de rendszeresen koncertezik a Téka, a Vujicsics, a Makám, a Csík és a Vízöntő zenekarokkal is.

BOLYA MÁTYÁS
Gyermekkora óta zenél. Kobzon, udon, citerán játszik. A magyaron kívül foglalkozik bolgár, török, görög és más népzenékkel, valamint régebbi korok zenéjével is. Saját zenekarát 2002-ben az év folkegyüttesének járó eMeRTon díjjal jutalmazta a Magyar Rádió.


home