La rivista centro-europea della cultura italiana - Central European Magazine of Italian Culture - Az olasz kultúra közép-európai magazinja

 
 

No. 37-41

luglio 2007-marzo 2008

COPERTINA / CÍMLAP: Piero Pollaiuolo: Ritratto di giovane donna / Fiatal nô arcképe (Galleria degli Uffizi, Firenze)

Sommario / Tartalom

Un bilancio solo provvisorio
Ideiglenes számvetés 2

Splendore dei Medici a Budapest - Una grande mostra al Museo di Belle Arti in occasione dell’Anno Rinascimentale Ungherese

A Mediciek fénykora Budapesten - Nagyszabású kiállítás a Szépmûvészeti Múzeumban
a Reneszánsz Év alkalmából 3


L’impronta del Genio - Il vero da Vinci in mostra a Debrecen
A Géniusz ujjlenyomata - Az igazi da Vinci Debrecenben 8

Viaggio nell’Arte Italiana 1950-1980.
La Collezione della Farnesina a Budapest. Discorso di Katalin Bogyay, Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, in occasione dell’inaugurazione della mostra

Utazás az olasz mûvészetben 1950-1980.
A Farnesina-gyûjtemény Budapesten – Bogyay Katalin szakállamtitkár asszony beszéde a kiállítás megnyitóján 11


Un affresco di Botticelli in Ungheria? Una recente scoperta al Castello di Esztergom
Botticelli-freskó Magyarországon? Egy legutóbbi felfedezés az esztergomi várban 14

Volti e cammini d’Italia e Odisseo nel vento all’Istituto Culturale Centro-Europeo. Due mostre di Nicola Giuseppe Smerilli
Olasz arcok – olasz tájak és Odüsszeusz a szélben a Közép-Európai Kulturális Intézetben. Nicola Giuseppe Smerilli két kiállítása 18

La Venezia di Margit Lôkös. Raccolte in un volume fotografico le più belle immagini della città lagunare – prossimamente in mostra all’Istituto Italiano di Cultura
Lôkös Margit Velencéje. Egy fotóalbumban a lagúnák városáról készült legszebb képek – hamarosan megtekinthetôk az Olasz Kultúrintézetben 20

Zichy e l’Italia. Una mostra del grande artista ungherese alla Galleria Nazionale
Zichy és Olaszország. A nagy magyar mûvész kiállítása a Magyar Nemzeti Galériában 22

L’Europa sulla scena. Presentata a Budapest l’antologia in due volumi di atti unici di 27 giovani autori dell’Unione Europea
Európa a színpadon. 27 fiatal uniós szerzô egyfelvonásosát tartalmazó kétkötetes antológia budapesti bemutatója 24

Lei dunque capirà e Alla cieca. Una nuova opera teatrale di Claudio Magris presentata, insieme alla versione in ungherese dell’ultimo suo romanzo, all’Istituto Italiano di Cultura di Budapest
Lei dunque capirà és Vaktában. Claudio Magris új színdarabjának és legutóbbi regénye magyar fordításának bemutatója a Budapesti Olasz Kultúrintézetben 26

Una lapide per i ragazzi della via Pál. Saluto di Mario Pinzauti, già direttore del giornale radio tre della Rai, alla cerimonia di commemorazione
A Pál utcai fiúk emléktáblája. Mario Pinzautinak, a Rai Radio Tre volt hírigazgatójának
a megemlékezésen elhangzott köszöntôje 29


Moravia a cento anni dalla nascita. Letterato di professione: un lontano incontro con lo scrittore nella città di D’Annunzio
Moravia születésének századik évfordulóján. Mestersége irodalmár: egy régi találkozás az íróval D’Annunzio városában 30

Ars Poetica 2007 a Bratislava
Ars Poetica 2007 Fesztivál Pozsonyban 34

Poeti italiani. Andrea Bellantone, Giuseppe Condorelli, Paolo Lisi, Igino Creati,
Daniele Cavicchia e Gino Pastega

Olasz költôk. Andrea Bellantone, Giuseppe Condorelli, Paolo Lisi, Igino Creati, Daniele
Cavicchia és Gino Pastega 35


Premio Salvatore Quasimodo 2007
Salvatore Quasimodo Díj fiataloknak 2007 38

MittelCinemaFest 2007. V Festival Centro-Europeo del Cinema Italiano
MittelCinemaFest 2007. Az Olasz Film V. Közép-Európai szemléje 39

Energia da fonti rinnovabili. Un workshop all’Istituto Italiano di cultura di Budapest
Megújuló energiaforrások. Workshop a Budapesti Olasz Kultúrintézetben 41

Il giorno della Memoria a Budapest: un busto di Perlasca, una mostra e un recital di poesia
Az emlékezet Napja Budapesten: Perlasca-mellszobor, kiállítás és versfelolvasás 43

Torah – Immagini all’Istituto Italiano di Cultura. Prefazione al catalogo di Elio Toaff, Rabbino Emerito
A Tóra képekben az Olasz Kultúrintézetben. Elio Toaff, nyugalmazott rabbinak a katalógushoz írott elôszava 47

Tremila anni di poesia d’amore ebraica. Un recital di Alessandro Quasimodo
Háromezer év zsidó szerelmes versei. Alessandro Quasimodo elôadása 48

Con gli europei di Vienna alle porte. Un libro sul calcio italiano pubblicato a Budapest
A bécsi Labdarúgó EB küszöbén. Egy Budapesten megjelent könyv az olasz fociról 50

 
 

 

 

Numeri precedenti