Budapest, 2005.szeptember 1.

Sajtóközlemény

Mario Alinei Budapesten

2005. szeptember 5-én hétfon 18 órakor az Olasz Kultúrintézetben (1088 Budapest, Bródy S. u. 8. – Tel.: 483-2040) kerül bemutatásra az Allprint Kiadó együttmuködésével Mario Alinei Osi kapocs -A magyar-etruszk nyelvrokonság címu könyvének magyar kiadása.

Az esten felszólal a szerzo, a magyar kiadó részérol Tolnai László, Kiss Dénes költo, valamint a kötet fordítója, Puskár Krisztián.

Mario Alinei, az Utrechti Egyetem tanára, a Quaderni di semantica (Szemantikai füzetek) c. folyóirat alapítója és igazgatója, valamint a Nemzetközi Geolingvisztikai és Dialektológiai Társaság és az Atlas Linguarum Europae elnöke, ebben - az európai nyelvek eredetérol szóló tanulmányában kidolgozott „folytonosság elméletén” alapuló - esszéjében rokoni kapcsolatot vél felfedezni az etruszk (a Közép-Itália római meghódítása elott beszélt nyelv, melyet még nagy részben nem sikerült megfejteni) és az archaikus magyar nyelv között. A tudós feltevése, mely a két nyelv közötti érdekes lexikális, nyelvtani és tipológiai hasonlóságokon alapul, kihívást jelent nem csak az etruszk és finnugor nyelvek kutatói, hanem a régészek és a történészek számára is, mivel új adalékkal szolgál a 'Haza meghódításának' vitatott kérdéséhez.

Ugyanezen a napon 10.30 órakor a Pilvax étteremben sajtótájékoztató várja az érdeklodoket a könyvvel kapcsolatban (Információ: Horváthné V. Gabriella – szerkeszto@allprint.hu ).

A dedikálással egybekötött könyvbemutatóra a belépés ingyenes.